Present perfect simple

It is cold because I have opened the window. Hideg van, mert ablakot nyitottam.
Itt nem az a fontos, hogy melyik kezemmel milyen mozdulatot végeztem az ablak kilincsével, hanem az, hogy az ablak most nyitva van, ezért van hideg, friss levegő, ezért esett ki a macska, jött be a csótány (cockroach) stb. Minden olyan esetben tehát, amikor a jelenlegi állapot (az eredmény) fontosabb, mint a múltbeli cselekvés, PRESENT PERFECT TENSE-t kell használni.

PRESENT PERFECT-et használj az alábbi esetekben:

a) Olyan cselekvéseknél, melyek megtörténtek már, de a történésnél fontosabb a hatás:
Pl.: He has broken his leg so he can’t come with me to the disco. Lábát törte, így nem jöhet velem diszkózni.

b) Olyan múlt idejű kijelentéseknél, melyeknél már szót használsz:
Pl.: I have already been to Tótkomlós. Jártam már Tótkomlóson.

c) Olyankor, ha a cselekvés még nem történt meg, de még megtörténhet:
Pl.: I haven’t been to Tótkomlós yet. Még nem jártam Tótkomlóson.

d) Olyan kérdéseknél, melyek egy cselekvés megtörténtét firtatják:
Pl.: Have you ever been to Tótkomlós? Jártál te már Tótkomlóson?

e) Ha a cselekvés épp a beszéd előtt fejeződött be (JUST):
Pl.: I’ve just been to Tótkomlós. Épp most jártam Tótkomlóson.

f) Ha a cselekvés befejeződött ugyan, de a mai napon (today), ma reggel (this morning), ma délután (this
afternoon), ezen a héten (this week), ebben a hónapban (this month), ebben az évben (this year) stb.:                  Pl.: I’ve been to Tótkomlós this morning. Ma reggel jártam Tótkomlósan.

Néhány fontos tudnivaló:
Már, még szavak kijelentő mondatban already, kérdő és tagadó mondatokban yet

I have already learnt it. De hisz ezt már tanultam.
I haven’t learnt it yet. Még nem tanultam meg.
még mindig (nem) minden típusú mondatban still
I still haven’t asked him. Még mindig nem kérdeztem meg.
lately, recently (nemrég) esetén a present perfect használata valószínű, de nem kötelező 

Példák Present Perfect-re:
She has just left home. Épp most ment el hazulról.

We have been very happy until recently. Egész mostanáig boldogok voltunk.

I haven’t seen anything like that. Én még ilyet nem láttam!

Haven’t we met somewhere before? Nem találkoztunk mi már valahol?

Have you apologized to him yet? Bocsánatot kértél már tőle?

I’ve already read it. Már olvastam.

You’ve put a bit weight on, haven’t you? Kicsit meghíztál, nem?

I’ve never been so scared. Még sose féltem így.

He hasn’t yet answered. (He still hasn’t answered.) Még mindig nem felelt.

Have you gone to sleep yet? Elaludtál már?

She’s just hidden it. Épp most dugta el.

(A magyarázat és a példák forrása: Dohár Péter Kis angol nyelvtan)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.